fbpx

Doel

Als stichting hebben we onszelf verschillende doelen gesteld bij de officiële oprichting in 2016. De doelstellingen die we bij de notaris hebben vastgelegd luiden als volgt.

  1. Het stimuleren van duurzaam toerisme in ontwikkelingslanden in de ruimste zin van het woord.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door lokale ondernemers te ondersteunen en reizen aan te bieden naar deze bestemmingen.